O Jonášovi

Dramatizace biblického příběhu: Renata Kubišová, Arjana Shameti, Čestmír Suška 
Hrají: Renata Kubišová, Arjana Shameti 
Výprava a loutky : Čestmír Suška
Režie: Čestmír Suška
Hudba: tradicionál, Česjana

V představení, vzniklém podle biblického příběhu, se kombinují prvky loutkového, pohybového a činoherního divadla. Jednotlivé obrazy se odehrávají v různých až kontrastních atmosférách. Příběh provází dvojice námořníků, kteří se plaví z Joppe do Taršíše. Námořníci vtahují diváky do svého života na lodi. Hrají karty a vypráví si neuvěřitelné příběhy z námořnického života. Vinou Jonáše, který se ukryje na lodi, aby nemusel vykonat svůj životní úkol se posádka lodi a její pasažéři dostávají do nebezpečné bouře. Ta pomine, až když Jonáše, na jeho vlastní přání, vrhnou do moře a je spolknut velrybou. Teprve až na dně mořském v břiše velryby vyjevuje svoji zvůli a nečisté svědomí, prosí za odpuštění a slibuje Bohu konečně poslušnost. Velryba jej vyplivne na břeh a on vyráží do města Ninive splnit svůj úkol, kterému se chtěl vyhnout.. Tam se opět setkáváme s dvojicí námořníků, kteří ilustrují nečestný život ninivských občanů, ale také jejich proměnu. Jonáš, který přinesl do Ninive řád a pořádek, po splnění úkolu odplouvá na velrybě do Taršíše za tetou.

Představení zaujme nejen dětské diváky humorem, originálním přístupem k zpracování biblického tématu i k vážnému poslání tohoto příběhu. Představení je dostupné dětem od 4 do 15 let stejně jako dospělým. V průběhu hry diváci uslyší tradiční i autorské písně.

Fotografie
Plakát k představení 

 

 


Kontakt

Bubec o.p.s.
Tělovýchovná 748
Praha 5 - Řeporyje
603 807 526

BUBEC

divadelní studio